De pathos, logos en ethos van marketing

Q&A #10 met Gijs Molsbergen

Door Marco Hanegraaff