Een ongemakkelijke waarheid van marketing

Q&A #9 met Adriaan Wagenaar

Door Marco Hanegraaff