Cookies

The Next Marketing (TNM) maakt op deze website standaard gebruik van analytische cookies waarmee niet tot individuele personen herleidbare algemene bezoekgegevens worden bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van analyse van het surf- en klikgedrag van bezoekers met als doel het optimaliseren van de kwaliteit en effectiviteit van de website.

Tevens plaatsen wij standaard cookies die voor jouw gebruiksgemak je instellingen en voorkeuren onthouden.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics.

Bij het gebruik van cookies, waarbij persoonsgegevens worden verzameld, zullen wij naast het bepaalde in de Telecommunicatiewet de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en ons daarop gebaseerde privacy beleid in acht nemen.

Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Wij verstrekken derden geen toegang tot de informatie uit de door ons geplaatste cookies.

Ten behoeve van cookie compliance baseren wij ons mede op de publicaties van IAB Nederland

Je kunt het plaatsen van cookies via browserinstellingen onmogelijk maken. Hierdoor kan het gebeuren dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Voor vragen over ons cookie beleid kun je via cookie@thenextmarketing.com contact met ons opnemen.

Op het gebruik van deze website zijn tevens onze algemene voorwaarden, een disclaimer en ons privacy beleid van toepassing.


©The Next Marketing 2016